Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1800,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

  • Beter contact met cliënten doordat je ze begrijpt
  • Handvatten voor de communicatie
  • Interactieve werkvormen
"Er was een duidelijk opbouw in de cursus. De verschillende stoornissen zijn aan bod gekomen en goed en duidelijk uitgelegd en er werd constant een vertaling gemaakt naar de praktijk." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
"De tijd vloog voorbij, want Amanda wist het boeiend te brengen, er was interactie, leuke videootjes en leuke cases." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
"Boeiend en zeer informatief." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020

Omgaan met cliënten met een psychische stoornis

359,00

Docent

Amanda Kruit
Amanda Kruit

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Kiwa: 3 pt. kennis + 3 pt. vaardigheid
Loading...

Veel (financieel) hulpverleners krijgen in hun praktijk te maken met cliënten met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Deze cliënten kunnen soms uitermate verrassend uit de hoek komen, precies op momenten dat je daar net even niet op zit te wachten en je toch adequaat moet reageren. Als ‘leek’ kan het lastig zijn dit gedrag te interpreteren of te hanteren. Het is vaak moeilijk om je een beeld te vormen van de mate waarin de cliënten in kwestie lijden en dat heeft een direct effect op jullie communicatie.

De basiskennis aangaande ziektebeelden die je nodig hebt om je werk als professional goed te kunnen doen, wordt deze dag aangereikt. Wat zijn de kenmerken van een bepaalde stoornis? Wat betekent dat voor de cliënt in kwestie? In welk gedrag uit zich dat? Hoe wordt dat gedrag getriggerd? Welke problemen ontstaan er in het contact tussen jou en je cliënt? Wat kun je doen om ander gedrag bij de cliënt ‘uit te lokken’? En wat kun je doen om zelf anders met het gedrag om te gaan?

Tijdens de dag zullen videobeelden, achtergrondinformatie en casebesprekingen elkaar aflossen. Er is bewust ruimte in het programma opgenomen om eigen voorbeelden in te brengen. Naar aanleiding van de ingebrachte voorbeelden komen we met suggesties om, ondanks alle beperkingen, toch een vertrouwensband te kunnen opbouwen met de cliënt.

Doel van de training:
Inzicht krijgen in gedrag dat voortkomt uit psychische stoornissen. Leren omgaan met problemen in het contact met cliënten met een psychische stoornis.

Resultaat:
Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat gedrag te herkennen dat hoort bij verschillende psychische stoornissen. Hij kan zijn eigen reactie daarop aanpassen, waardoor de spanning in het contact afneemt. De relatie verbetert, waardoor de deelnemer de cliënt beter kan helpen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • behandeling van de belangrijkste psychische ziektebeelden en stoornissen, waaronder ADHD, ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), Borderline persoonlijkheidsproblemen, angst- en paniekstoornissen, depressieve stoornissen;
  • kenmerken van deze stoornissen;
  • herkennen van gedrag; en
  • wat je moet doen als je er mee in aanraking komt.
Over de docent

Deze training wordt verzorgd door Amanda Kruit. Zij heeft zeer veel ervaring in de psychiatrie en hem omgaan met mensen met een psychische stoornis. Voor meer info over Amanda zie https://www.linkedin.com/in/amanda-kruit-772aa724/